ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำ “Thailand Powerboat 2020” (ไทยแลนด์ พาวเวอร์โบ๊ท) ประจำปี พ.ศ. 2563

20-07-63 ประกาศแผน จัดการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำ