ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทยวิถีใหม่ “New Normal” ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2563

30-07-63 ประกาศแผน โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทยวีถีใหม่