ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ตรวจสารต้องห้ามในกีฬาที่จะมอบให้กับศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล

28092563 ประกาศแผน งานจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือสารต้องห้าม