ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564

29.09.2563 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564