ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน

29092563 - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง