ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (3 เดือน)

DOC290920-29092020204040