ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2564

30.09.2563 ประกาศแผนเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีและคอมพิวเตอร์