ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูแลพื้นที่สีเขียวในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศแผนพื้นที่สีเขียว29กย63