ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตสื่อสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตราฐานค่ายมวยไทยอาชีพและสวัสดิการกีฬามวย

ประกาศแผนจ้างผลิตสื่อเผยแพร่15ต.ค.63