ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ 2564

29-09-2563 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ 2564