ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2564

13-11-2563 ประกาศแผนจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ฯ