ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามกีฬาหัวหมาก กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564

13-11-2563 ประกาศแผนจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ