ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมาก และสนามฟุตบอล (9 เดือน)

271163เผยแพร่แผนจ้างดูแลพื้นที่สีเขียว