ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2564)

21-12-63-จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ-ภายในสถานกีฬาหัวหมาก-2564-มกราคม-กันยายน-2563