ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาตามนโยบายปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (National Training Center NTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 รายการ

21122563-ประกาศแผน-2