ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสร้างดูแลพื้นที่สีเขียวในสนามกีฬาหัวมากและสนามฟุตบอลประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม – กันยายน 2564

ประกาศแผนพื้นที่สีเขียว18ธค63