ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 9 เดือน

22122563 ประกาศแผนบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม 9 เดือน