ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 เดือน (มกราคม-กันยายน 2564)

แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ปี พ.ศ.2564 24.12.64