ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อรายงานความคืบหน้า (Progress Report) การเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยนอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021)

30122563 ประกาศเผยแพร่แผน