ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ และรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนเช่ารถยนต์ฯ ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2563 ลงวันที่ 7 ม.ค.63