ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพัก อาคารที่พัักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ประกาศแผนซื้อสบู่เหละและแชมพู ลงวันที่ 10 ม.ค. 63