ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เดือน

1. ประกาศแผนจ้างทำความสะอาด ลงวันที่ 15 ม.ค. 63