ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์การส่งสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์เพื่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ส่งสัญญาณภาพในระบบ High Definition (HD)

12022563 ประกาศแผน