ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย (ระยะเวลา 3 เดือน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย (ระยะเวลา 3 เดือน) บริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม