ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

26022563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาสระว่ายน้ำ เดือนมีนาคม 2563