ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

04032563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์