ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

16-3-2563 ประกาศแผนจัดจ้างบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ