ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

03042563 - ประกาศแผนจัดจ้างควบคุมงาน ปป.ศูนย์วิทย์