ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

12พ.ค.63 ประกาศแผนประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ