ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกท. ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกท. ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 1. ประกาศแผนจ้างสอบ วันที่ 19 พ.ค. 63