ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 29-05-2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง