ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศเผยแพร่แผนวิทย์ฯ