ประกาศเผยแพร่แผนการจัดกิจกรรมแข่งขันกระโดดเชือก ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดกิจกรรมแข่งขันกระโดดเชือก ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 8-6-63