ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในหน่วยงานต่างๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2564)

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564