ประกาศเผยแพร่แผนการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 52 คัน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 34 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2568 (ระยะเวลา 5 ปี)

051163ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ