ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินงานสถานีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 9 เดือน)

17112563 - ประกาศแผนฯ ทีวีกีฬา ปี 64 (9 เดือน)