ประกาศเรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ประกอบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประกาศเรื่อง

ประกาศเiร่างประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ พระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

15 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ