ประกาศแผนการจัดจ้างงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ทางเดินคนพิการจากอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศแผนการจัดจ้างงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ทางเดินคนพิการจากอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 23-06-2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563