ประกาศแผนการจัดจ้างจัดนิทรรศการ พระมหากษัตริย์นักกีฬา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 ณ ถนนสนามไชย

26-11-63 ประกาศแผน จัดนิทรรศการ พระมหากษัตรย์นักกีฬา