ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์วิทย์ฯ 64 3 พ.ย. 63