ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เดือน (1 มีนาคม – 30 กันยายน 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปี 2563 จำนวน 7 เดือน