ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม สนมฟุตบอลเมนสเตเดี้ยมและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมมาตราฐาน AFC สนมกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

1. ประกาศแผนงานปรับปรุง สนามฟตบอลเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 ก.พ. 63