ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบโมโตจีพี รายการ OR Thailand Grand Prix 2020

ประการเผยแพร่แผน ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างกระแสการเป็นเจ้าภาพฯ