ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การพัฒนาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฎิบัติงานการจัดการ (Core Business Enablers) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาประเมินกระบวนการและจัดการ29-07