ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการบำรุงรักษาระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (SMIS: Stategic Management Intelligent System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28-10-63 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ