ประกาศแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมโดยรอบสนามกีฬาหัวหมาก พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กล้องวงจรปิด 62