ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาตามนโยบายปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (Nation Training Center : NTC) จำนวน 33 รายการ

ประกาศแผน เครื่องมือวิทย์ 33 รายการ