ประกาศแผนการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

16 มี.ค. 63ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร