ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่าย