ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์การบริหารจัดการองค์กรกีฬาตามมาตราการผ่อนปรนด้านกิจกรรมทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) โดยคัดเลือก

26-08-63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์